cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Προδιαγραφές Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας

Κανόνες Συγγραφής Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας

Μια Ατομική Διπλωματική Εργασία (ΑΔΕ) θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστη, γραμμένη σε Ελληνική γλώσσα, και τυπωμένη σε εκτυπωτή υψηλής ποιότητας εγγραφής (π.χ. εκτυπωτής Lazer). Μπορείτε να κατεβάσετε το Σχεδίου Παρουσίασης ΑΔΕ από εδώ. Κάθε ΑΔΕ θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

1. Γενικά

1.1 Κάθε ΑΔΕ θα πρέπει να είναι δεμένη σε τύπο βιβλίου.

1.2 Στο εξώφυλλο κάθε ΑΔΕ θα πρέπει να αναγράφονται:

 • Το όνομα του Πανεπιστημίου και του Τμήματος
 • Ο τίτλος της ΑΔΕ
 • Το όνομα του φοιτητή,
 • Η ημερομηνία εκπλήρωσης της ΑΔΕ, ακριβώς όπως φαίνεται στην πρώτη σελίδα του Σχεδίου Παρουσίασης ΑΔΕ. Το χρώμα του εξώφυλλου θα πρέπει να είναι χρώματος Λευκού με Μπλέ γράμματα.

1.3 Η πρώτη εσωτερική σελίδα θα πρέπει να είναι όπως αυτή του Σχεδίου Παρουσίασης ΑΔΕ.

1.4 Εάν υπάρχουν ευχαριστίες αυτές θα αναγράφονται στη δεύτερη εσωτερική σελίδα (βλέπε Σχέδιο Παρουσίασης ΑΔΕ).

1.5 Στην τρίτη εσωτερική σελίδα (στη δεύτερη εάν δεν υπάρχουν ευχαριστίες), θα πρέπει να υπάρχει σύντομη περίληψη της ΑΔΕ, κάτω από τον τίτλο «Περίληψη» (βλέπε Σχέδιο Παρουσίασης ΑΔΕ). Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα.

1.6 Οι επόμενες σελίδες (μία ή περισσότερες) θα περιέχουν τον κατάλογο των περιεχομένων της ΑΔΕ, κάτω από τον τίτλο «Περιεχόμενα». Στον κατάλογο αυτό θα εμφανίζεται ο τίτλος κάθε Κεφαλαίου και των υποκεφαλαίων του (εάν υπάρχουν) και ο αριθμός της αντίστοιχης σελίδας εμφάνισής τους (βλέπε Σχέδιο Παρουσίασης ΑΔΕ).

1.7 Κατόπιν ακολουθούν τα Κεφάλαια της ΑΔΕ.

 • Κάθε κεφάλαιο αρχίζει πάντοτε σε νέα σελίδα. Στην πρώτη γραμμή του κεφαλαίου αναγράφεται: Κεφάλαιο <αριθμός κεφαλαίου>.
 • Ο περιορισμός της νέας σελίδας για τα κεφάλαια, δεν ισχύει για τα υποκεφάλαια κάθε κεφαλαίου. Ο τίτλος του υποκεφαλαίου ακολουθεί την εξής δομή: <αριθμός κεφαλαίου> <τελεία> <αριθμός υποκεφαλαίου> <2 κενά> <τίτλος υποκεφαλαίου> (βλέπε Σχέδιο Παρουσίασης ΑΔΕ).

1.8 Το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο κάθε ΑΔΕ θα πρέπει να είναι η «Εισαγωγή» και τα «Συμπεράσματα», αντίστοιχα.

1.9 Αμέσως μετά το τελευταίο κεφάλαιο, και σε νέα σελίδα, ακολουθούν οι αναφορές κάτω από τον τίτλο «Βιβλιογραφία». Οι αναφορές αριθμούνται από το 1 έως και το Ν και είναι ταξινομημένες αλφαβητικά κατ’ αύξουσα τάξη ως προς το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Κάθε βιβλιογραφία θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστο μία φορά στο κείμενο. Η αναφορά ή αναφορές γίνονται γράφοντας τον αριθμό της ή αριθμό τους μέσα σε τετράγωνη αγκύλη, π.χ. [1] ή [1,4,8,12]. Οι αναφορές πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να ακολουθούν μορφή όπως αυτή του Σχεδίου Παρουσίασης ΑΔΕ.

1.10 Τα παραρτήματα (εάν υπάρχουν) θα πρέπει να ακολουθούν αμέσως μετά τη Βιβλιογραφία, και σε νέα σελίδα το κάθε παράρτημα (βλέπε Σχέδιο Παρουσίασης ΑΔΕ).

2. Παρουσίαση ΑΔΕ

2.1 Κάθε ΑΔΕ πρέπει να είναι τυπωμένη σε λευκό χαρτί τύπου Α4.

2.2 Το κείμενο θα εμφανίζεται μόνο στη δεξιά σελίδα

2.3 Το διάστημα μεταξύ των γραμμών θα είναι 1 ½.

2.4 Το περιθώριο κάθε σελίδας που πρέπει να αφεθεί ελεύθερο θα είναι:

 • Αριστερά – 3.5 cm, Πάνω – 2.5 cm
 • Δεξιά – 2.5 cm, Κάτω – 3.0 cm
 • Το κάτω περιθώριο, δηλ. 3.0 cm, υπολογίζεται από την τελευταία γραμμή της σελίδας και όχι από τον αριθμό της σελίδας.

2.5 Το μέγεθος των γραμμάτων της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι:

 • Οι λέξεις «Ευχαριστίες», «Περίληψη», «Περιεχόμενα», «Κεφάλαιο <αριθμός κεφαλαίου>, Βιβλιογραφία, Παράρτημα – 20 μαυρισμένο.
 • Τίτλος κεφαλαίου – 14 μαυρισμένο.
 • Τίτλος υποκεφαλαίοιυ – 12 μαυρισμένο
 • Κείμενο  - 12 απλό.

2.6 Ο αριθμός κάθε σελίδας θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας στο κέντρο. Η αρίθμηση των κεφαλαίων και της βιβλιογραφίας είναι αραβική και γίνεται ακολουθιακά με βήμα 1. Συγκεκριμένα, η πρώτη σελίδα του πρώτου κεφαλαίου έχει αριθμό 1 και η τελευταία σελίδα της βιβλιογραφίας έχει αριθμό Ν.  Οι σελίδες που προηγούνται της πρώτης σελίδας του πρώτου κεφαλαίου είτε δεν αριθμούνται  είτε αριθμούνται με i, ii, iii, iv, … Οι σελίδες που έπονται  της τελευταίας  σελίδας της βιβλιογραφίας, δηλ. τα παραρτήματα, αριθμούνται πάντοτε.  Οι σελίδες του Παραρτήματος Α αριθμούνται με Α-1, Α-2, …, Α-k.  Αυτές του Παραρτήματος Β αριθμούνται με Β-1, Β-2, …., Β-M, κλπ.

2.7 Τα σχήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Αυτά αριθμούνται ακολουθιακά μέσα σε κάθε κεφάλαιο. Για παράδειγμα, το πρώτο σχήμα του  δεύτερου  κεφαλαίου αριθμείται Σχήμα 2.1, το δεύτερο σχήμα του δεύτερου κεφαλαίου αριθμείται Σχήμα 2.2, το πέμπτο σχήμα του τρίτου κεφαλαίου αριθμείται Σχήμα 3.5. Μετά τον αριθμό ακολουθεί πολύ σύντομη περιγραφή του σχήματος.

2.8 Για τους πίνακες ισχύει ότι ακριβώς και για τα σχήματα, με τη μόνη διαφορά ότι η λέξη Σχήμα αντικαθίσταται από τη λέξη Πίνακας.

3. Μέγεθος ΑΔΕ

3.1 Ο αριθμός σελίδων αραβικής αρίθμησης της ΑΔΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 40 σελίδες. Αριθμός σελίδων μικρότερος του 40 γίνεται αποδεκτός από το Τμήμα κατόπιν αιτιολόγησης από τον επιβλέποντα καθηγητή.

3.2 Ο κώδικας τυχόν προγραμμάτων μπορεί να εμφανισθεί σε ΑΔΕ αλλά μόνο σε Παράρτημα ή Παραρτήματα.